Обществени поръчки

Единадесет са фирмите участвали в конкурс със предмет „Разпределение и възлагане на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Силистра”

P3270010На 27. 03. 2012 г. (вторник) от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Силистра, започна отварянето на офертите за участие в конкурс за разпределение и възлагане на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Силистра. Комисия, назначена със заповед на кмета д-р Юлиян Найденов, председателствана от г-н Николай Николов – директор дирекция „Правна” отвори и разгледа постъпилите предложения, като провери наличието на документите по допустимост.

В конкурса участваха следните 11 дружества – превозвачи по реда на внесените конкурсни документи:
      
1. „Етап – Адрес” – София
2. „Груп плюс” – София
3. „Скалар” ООД – Силистра
4. „Юнион Ивкони” ООД – София
5. „МИГ – Силистра” ЕООД
6. „Ема Аутотранс” ООД – Силистра
7. ЕТ „Мълния” – Иван Драганов
8. ЕТ „Хари - 3” – Калипетрово
9. ЕТ „Шанс - 56” – Силистра
10. Т.А.Т. ООД – Тутракан
11. „Яневи експрес” ООД – Силистра

При отварянето на пликовете, присъстваха упълномощени представители на участниците в процедурата.

Покана за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с преструктурирането на железопътния сектор в Република България"

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий" № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с преструктурирането на железопътния сектор в Република България" по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Оценка на пазарното търсене на железопътните транспортни пътнически услуги в Република България и изготвяне на мерки за оптимизирането им"; 

Обособена позиция № 2: „Планиране на човешките ресурси в Национална компания „Железопътна инфраструктура" и в „Холдинг Български държавни железници" ЕАД. Техническа помощ и обучение за подобряване на  мениджмънта";

Обособена позиция № 3: „Реинженеринг на поддържането на железния път, контрола на движението и разпределението на електрическа енергия, извършвани от Национална компания „Железопътна инфраструктура";

Цялата документация можете да намерите тук:

doc.gifДокументация за участие в обществена поръчка.doc (980.5 KB)

pdf.gifРешение за откриване на обществена поръчка.pdf (1.88 MB) 

pdf.gifОбявление за откриване на обществена поръчка.pdf (12.24 MB) 

pdf.gifРазясненеия по документацията 1 .pdf (5.44 MB)

pdf.gifРазяснения по документацията 2.pdf (3.62 MB)

pdf.gifРазяснения по документацията 3.pdf (1.99 MB)

pdf.gifРазяснения по документацията 4.pdf (5.11 MB)

Вход за членове

НСАПБ е член на

ИПРУ

ipru 


КРИБ

КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

banner

Партньори

cbs logo

tofedlogo

vivacom logo

 

Scania-Touring

banner